Ważna informacja dla uczestników koncertów

W nawiązaniu do obecnej sytuacji epidemicznej naszego kraju i w odniesieniu do wytycznych oraz obostrzeń nałożonych ze strony Ministerstwa Kultury – osoby uczestniczące w koncertach zobligowane są do posiadania ważnego, podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia. W/w wydrukowane oświadczenia należy przedłożyć Organizatorom przed wejściem na koncert. Prosimy pamiętać o tym, że oświadczenie o stanie zdrowia identyfikujemy  z osobą uczestniczącą w koncercie, zatem przy zakupie kilku biletów na jedno nazwisko –  oświadczenia podpisują osoby uczestniczące, a nie osoba, która zakupiła bilety.

Ponadto prosimy pamiętać o podpisywaniu oświadczeń przez osobę dorosłą (rodzica lub opiekuna) w przypadku, gdy uczestnikiem koncertu i spotkania jest osoba niepełnoletnia. Oświadczenia, o których mowa powyżej będą weryfikowane przed wejściem na teren Teatru Letniego przez odpowiednie służby.

Zwracamy się z prośbą do uczestników koncertu i spotkania o zachowanie szczególnej ostrożności, bezpieczeństwa, porządku i stosowanie się do wytycznych oraz próśb i wskazówek kierowanych ze strony Organizatora w trakcie trwania koncertu i spotkania. Wobec powyższego, podczas przebywania na terenie Teatru Letniego, również w trakcie koncertu – należy mieć nałożoną maseczkę zasłaniająca usta i nos.

Wzory oświadczeń znajdziecie Państwo w załączeniu. Prosimy o pobranie odpowiedniego wzoru i podpisanie go z wyodrębnieniem danych osobowych (imienia i nazwiska) kogo dotyczy. Ponadto każda osoba uczestnicząca w koncercie i spotkaniu akceptuje regulamin imprezy, z którym można zapoznać się pobierając plik z załącznika.

 

TEAM Kujawskiego Centrum Kultury