„Ślepcy” w reżyserii Pawła Lewartowskiego

W piątek, 5 stycznia 2024 roku, zapraszamy do inowrocławskiego Teatru Miejskiego, gdzie o godz. 19.00 wystawiony zostanie spektakl „Ślepcy” wg dramatu Maurycego Maeterlincka w reżyserii Pawła Lewartowskiego. Na scenie wystąpi Grupa teatralna działająca przy III Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.

 

„Ślepcy” to najbardziej znany dramat Maurycego Maeterlincka, wybitnego belgijskiego dramatopisarza i poety, laureata literackiej Nagrody Nobla. Maeterlinck to jeden z twórców dramatu symbolistycznego. Jego utwory sceniczne odznaczają się tajemniczą atmosferą, nastrojowością, często nasycone są pesymizmem, wyrażając lęk egzystencjalny człowieka oraz jego bezradność wobec przeznaczenia.

Dramat opowiada historię grupy niewidomych, pozostawionych nad morzem przez swojego opiekuna. Nie wiedzą którędy szli, bo nikt nie słuchał przewodnika. Obawiają się, że nie odnajdą drogi do przytułku, w którym mieszkają.

Problem ślepoty staje się pretekstem do rozważań o charakterze ogólnoludzkim. W „Ślepcach” mamy do czynienie z ludźmi, którzy cierpią na ślepotę od wielu lat i niewiele pamiętają ze świata. Mają za to wyostrzony słuch. Są oni odizolowani, samotni, nie potrafią budować relacji z innymi ludźmi. W takim ujęciu może to być podstawą do refleksji na temat kondycji współczesnego człowieka, wyalienowanego i zagubionego w dzisiejszym świecie, coraz bardziej dla niego obcym i niezrozumiałym. Tytułowa „ślepota” ma także znaczenie symboliczne i oznacza różne rodzaje ślepoty: uczuciową, umysłową, duchową, psychiczną, na Boga, na drugiego człowieka itd.

Spektakl został przygotowany w konwencji teatru plastycznej metafory, przy użyciu symbolicznych znaków, gdzie poszczególne rekwizyty i fragmenty dekoracji, odpowiednio ograne przez aktorów, niosą wielorakie znaczenia np. ramy okienne nie są li tylko ramami, ale mogą symbolizować ludzkie wnętrze puste i wydrążone.

 

Na spektakl obowiązują bezpłatne wejściówki, które dostępne będą od 27 grudnia w Kujawskim Centrum Kultury (ul. Jana Kilińskiego 16).

 

Zapraszamy!