Prace konserwacyjne stałej wystawy solnictwa

W związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi ekspozycja Stałej Wystawy Solnictwa została tymczasowo zamknięta.

Do odwiedzania odnowionej wystawy zapraszamy od 16 września.