Nowe zasady bezpieczeństwa

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło z dniem 08.10.2020 roku nowe zasady bezpieczeństwa związane z COVID-19.

Zachowując wytyczne w zakresie miejsc na widowniach teatralnych do 25% i podejmując zdecydowane kroki w trosce o bezpieczeństwo gości – przeprowadziliśmy

reorganizację miejsc na widowni Teatru podczas INO CLASSIC FESTIWAL i wszystkich najbliższych wydarzeń planowanych w kalendarzu Kujawskiego Centrum Kultury.

Jako organizatorzy – dostosowujemy swoje działania oraz ich organizację do wszelkich wytycznych ze strony rządu.

Wobec powyższego – przypisane dotychczas, zakupione miejsca na widowni mogą ulec zmianie na inne.

Za utrudnienia przepraszamy, a wszelkie informacje na w/w temat można uzyskać w biurze Festiwalowym oraz w sekretariacie KCK.