Informacja dla osób uczestniczących w wydarzeniach w ramach Ino Classic Festiwal

Szanowni Państwo

Przypominamy i zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności, bezpieczeństwa i stosowanie się do wytycznych Organizatora. Wobec powyższego, podczas przebywania na terenie Teatru Miejskiego, również w trakcie spektaklu i koncertów – należy mieć nałożoną maseczkę zasłaniającą usta i nos.

Ponadto w nawiązaniu do obecnej sytuacji epidemicznej naszego kraju i w odniesieniu do wytycznych oraz obostrzeń nałożonych ze strony Ministerstwa Kultury – osoby uczestniczące w spektaklu i koncertach zobligowane są do posiadania ważnego, podpisanego oświadczenia o stanie zdrowia. Należy pamiętać, że na każde wydarzenie w ramach INO CLASSIC FESTIWAL obowiązują osobne oświadczenia. Zatem osoby posiadające karnety – powinny mieć przygotowane oświadczenia do przedłożenia przed każdym dniem Festiwalu. W/w wydrukowane oświadczenia należy przedłożyć Organizatorom przed wejściem do Teatru. Prosimy pamiętać o tym, że oświadczenie o stanie zdrowia identyfikujemy z osobą uczestniczącą w wydarzeniu, zatem przy zakupie kilku biletów na jedno nazwisko – oświadczenia podpisują osoby uczestniczące, a nie osoba, która zakupiła bilety.

Wzór oświadczenia znajdziecie Państwo poniżej. Prosimy o jego pobranie i podpisanie z wyodrębnieniem danych osobowych (imienia i nazwiska) kogo dotyczy. Ponadto każda osoba uczestnicząca w INO CLASSIC FESTIWAL akceptuje regulamin Teatru, z którym można zapoznać się na miejscu.

Na godzinę przed każdym wydarzeniem w ramach INO CLASSIC FESTIWAL, w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu będzie czynne biuro festiwalowe, w którym będzie można pobrać stosowane oświadczenia i zasięgnąć informacji.

 

Wzór oświadczenia.